Veel belangstelling voor officiële Opening!

Blij verrast waren we om zoveel belangstellenden te zien bij de officiële opening! Het Erf en woonvoorziening de Madelief vierden dit feest op 23 september 2019. In aanwezigheid van cliënten, verwanten, collega’s van Esdégé-Reigersdaal, de gemeente Heerhugowaard en Stichting Woonwaard, de architecten Prosman, aannemer Kesselaar, allerlei verschillende onderaannemers, leveranciers en andere belangstellenden, vierden we deze langgedroomde mijlpaal. Mooie woorden werden gesproken door Thom de Wit van Stichting Woonwaard, Nico Plug (lid van de Raad van Bestuur van Esdégé-Reigersdaal) en Rona Snoek, clustermanager van o.a. Het Erf. Irene Fortuyn, beeldend kunstenaar, vertelde hoe de belevingstuin tot stand was gekomen, met financiering van de Gemeente Heerhugowaard. Daarna openden Nico Plug en Tineke Kraakman het poortje, versierd met kleurige linten, tussen Het Erf en de Madelief. Daar  kwam een prachtige gouden sleutel aan te pas! En vanaf dat moment konden alle bezoekers ronddolen in en om alle gebouwen of even neerstrijken in het Theehuis voor een lekker hapje en drankje. Wat kregen we veel felicitaties, bloemen en complimenten, onze wangen gloeiden ervan. Was u erbij, dan willen we u hartelijk bedanken voor uw belangstelling! Kon u er nog niet bij zijn, dan bent u van harte welkom bij de burendag op zaterdag 28 september. En vanaf 1 oktober is het Theehuis geopend op dinsdagochtend en vrijdagochtend. Onze kaart is nog eenvoudig, maar onze gezelligheid maakt dit ruimschoots goed!

 

Lees ook deze berichten!