De plannen voor de belevingstuin

Ons doel is om een mooie belevingstuin op te zetten, direct naast het Theehuis. Deze tuin dient als ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk. Omwonenden, ouderen, jongeren, schoolkinderen, onze clienten kunnen hier van alles beleven. Het is een plek om met je handen in de aarde te wroeten, zaadjes te planten en plantjes te zien opgroeien. Een plek waar je kunt genieten van alles wat er groeit en bloeit. Waar geur en kleur het hele jaar door wat te bieden hebben. Waar je vanaf een bankje de eerste zonnestralen kunt vangen, of juist in de schaduw beschutting vindt voor de felle zon. 

Het is een plek met humor, een plek waar je iets kunt doen en beleven. 

Wat een geluk hebben we dat we hierbij geholpen worden door een kunstenares Irene Fortuyn. In opdracht van de gemeente mag zij een voorstel doen voor de realisatie van deze belevingstuin. Samen met omwonenden en andere betrokkenen van Het Erf hebben we gebrainstormd over hetgeen we voor ogen hebben. Naar aanleiding van deze brainstormsessie is het eerste concept door Irene gepresenteerd. Binnenkort volgt de eindpresentatie waarna de uitvoering kan beginnen. We zijn ontzettend nieuwsgierig en ook dankbaar dat we deze kans krijgen om onze belevingstuin een bijzondere plek te laten worden voor ons allemaal. Binnenkort dus meer nieuws hierover!

De werkgroep die nadenkt over de belevingstuin

Lees ook deze berichten!